Mac klaviatūras saīsnes

Šajā lapā būs mazs skaidrojums par klaviatūras komandu saīsnēm (“šortkatiem”). Windows sistēmā visas komandas no klaviatūras parasti izpildās vai nu caur Control (Ctrl) taustiņu, vai caur Windows taustiņu. Macintosh datoros šim nolūkam izmanto Command taustiņu — podziņu ar ābolīti un ⌘ simbolu. Vairums saīšņu ir analoģiskas Windows saīsnēm, jāaizstāj tikai Ctrl ar Command.

Saturs

Taustiņu apzīmējumi
FINDER: darbs ar failiem, folderiem un logiem
Finder saīsnes (arī programmu Open un Save dialogos)
Dokumentu rediģēšanas saīsnes
Saīsnes, kas darbojas vairumā programmu
Sistēmas ielādes laikā
EXPOSÉ
Safari saīsnes
Navigācija programmu izvēlnēs
Navigācija programmu dialoglogos
Ekrāna “fotografēšana”
Teksta ievades valodu pārslēgšana
Saīšņu programma Spark
PTHPasteboard Pro
Speciālie simboli
Iesprūdis CD/DVD disks, un nevar izdabūt ārā?
Interneta resursi
Noderīgi sīkumi

Command (Apple) taustiņš
Command (Apple) taustiņš

Taustiņu apzīmējumi

⌘ — Command taustiņš
⌃ — Ctrl (Control) taustiņš
⌥ — Option taustiņš
⇧ — Shift taustiņš
⎋ — Esc (Escape) taustiņš
← — taustiņš “bultiņa pa kreisi”
↓ — taustiņš “bultiņa uz leju”
→ — taustiņš “bultiņa pa labi”
↑ — taustiņš “bultiņa uz augšu”

FINDER: darbs ar failiem, folderiem un logiem

Windows lietotāji zina, ka failus un folderus Windows Explorer logā var atvērt, ja tos iezīmē un nospiež Enter taustiņu. Darot to pašu uz Mac, tiek piedāvāts faila/foldera nosaukuma rediģēšana. Nospiežot Enter otrreiz, atgriežamies “miera stāvoklī”. Tagad es dzirdu jūs jautājam: “Bet kā tad var atvērt iezīmētos failus vai folderus?” Hei, pavisam vienkārši! Izmantosim veco labo Command+O (Open). Tieši tāpat kā visās programmās! Ja Tu gribēsi atvērt jaunu dokumentu Keynote vai Word programmā, tu taču nespiedīsi Enter, vai ne? Tu spiedīsi Command+O. Arī Finder’ī dari to pašu. No vienas puses konsekventa pieeja failu atvēršanai, no otras ir lielāka aizsardzība pret nejaušu 50 vai 200 iezīmētu failu atvēršanu, netīšām nospiežot Enter. (Dokumentus un folderus var atvērt arī, nospiežot Command+↓).

Finder saīsnes:

Sirsnīgs lūgums vismaz šīs te iemācīties no galvas! Tas *būtiski* paātrinās jūsu veiktspējas Mac sistēmā.
(Pirmās 5 arī programmu Open un Save dialogos)
⌘+1 = ikonu skatījums.
⌘+2 = listes skatījums.
⌘+3 = kolonnu skatījums.
⌘+↑ = pāriet uz augstāka līmeņa folderi.
⌘+↓ = atver iezīmēto folderi vai programmu.
⌥+⌘ un velkam faila ikonu = izveidojas aliass.
⌘+H = Paslēpj aktīvās programmas dokumentu logus (Hide). Citu programmu logi paliek redzami) — ļoti ērti, ja uz mirkli jāpārslēdzas uz citu programmu.
⌥+⌘+H = Paslēpjam pārējo programmu logus, izņemot priekšējās.
⌘+I = Informācija par iezīmēto failu vai folderi.*
⌥+⌘+I = Informācijas kopsavilkums iezīmētajiem failiem vai folderiem.**
⌘+K = Pieslēgties serverim…
⌘+M = Minimizē aktīvo logu (Minimize).
⌘+N = Atver jaunu logu (New window).
⇧+⌘+N = Izveido jaunu folderi (New folder).
⌘+O = Atver iezīmēto dokumentu vai folderi (Open).
⌘+Q = Aizver aktīvo programmu ar visiem tās dokumentu logiem (Quit).
⌘+W = Aizver aktīvās programmas dokumenta vai pārlūka logu (Window). Pati programma joprojām paliek atvērta, kaut arī visi dokumenti ir aizvērti.
⌥+⌘+W = Aizver uzreiz visus aktīvās programmas logus (vai arī klikšķinot ar peli uz sarkanā aplīša loga kreisajā stūrī, turot nospiestu Option pogu).
Delete – teksta rediģēšanas programmās dzēš atpakaļ.
Fn+Delete – teksta rediģēšanas programmās dzēš uz priekšu.
⌘+Delete = Izdzēš iezīmēto failu vai folderi.
⌘+Tab = pārslēgšanās starp atvērtajām programmām. Ļoti ērts paņēmiens programmu aizvēršanai ir, ar ⌘+Tab iezīmēt aizveramās programmas ikonu un neatlaižot ⌘ taustiņu, nospiest Q, tad vēl aizvien turot ⌘ taustiņu nospiestu, atkal ar Tab pārslēdzamies uz nākamo programmu, kas jāaizver, un atkal spiežam Q.
⌘+` (~) = Pārslēdzas starp aktīvās programmas dokumentu logiem.
⌘+⇧+C = Atver Datoru.
⌘+⇧+D = Atver darbvirsmas folderi.
⌘+⇧+G = Iet uz folderi…
⌘+⇧+H = Atver Mājas folderi.
⌘+⇧+I = Atver “My iDisk”.
⌘+⇧+K = Atver Tīklu.
⌘+⇧+Q = Log out.
⌘+⌥+⎋ (Escape) = Force Quit (ar varu izslēgt kādu, iepējams ‘uzkārušos’, programmu).
Turot nospiestu ⌘ pogu, klikšķinām pa atvērtā dokumenta faila nosaukumu dokumenta loga augšmalā — atveras izvēlne, kas norāda pilnu dokumenta atrašanās vietu folderu struktūrā. Uzklikšķinot pa šo dokumentu ietverošā foldera nosaukumu tieši zem dokumenta nosaukuma (2. rinda no augšas), atvērsies Finder logs ar iezīmētu pašlaik šajā logā atvērtā dokumenta failu. Ērti, lai pārdēvētu vai pārceltu atvērtu dokumentu citviet. (Jā, Mac OS X ļaut pārvietot un pārdēvēt atvērtus dokumentus!)
* Ja iezīmēti vairāk par 10 failiem vai folderiem, tiks atvēts viens informācijas kopsavilkuma logs.
** Ar šo saīsni var atvērt kopsavilkuma info arī 2 vai 3 failiem vai folderiem. Pie tam iezīmējot citus failus vai folderus, kamēr šis logs ir atvērts, informācija «Get Info» logā dinamiski mainās!
F12 = Dashboard

Dokumentu rediģēšanas saīsnes:

⌘+B = Bold
⌘+C = Copy
⇧+⌘+C = Color
⌘+F = Find
⌘+G = Find next
⌘+I = Italic
⌘+O = Open
⌘+P = Print
⌘+S = Save
⌘+T = Type palette (fontu palete)
⌘+Z = Undo
⇧+⌘+Z = Redo
⌘+X = Cut
Izņemot Command+Shift+C un Command+T, visas pārējās saīsnes ir jau pazīstamas, vai ne? Bet tagad dažas citas, tieši Makam raksturīgas.
⌥+⇧ = teksta kolonn-veida iezīmēšana Interneta pārlūkprogrammas Safari teksta ievades laukos.
Citās programmās kolonn-veida iezīmēšana notiek citādāk — Word programmā, piemēram, iezīmē tekstu, turot nospiestu Option taustiņu.

Saīsnes, kas darbojas vairumā programmu:

⌘+? = Palīdzība aktīvajai programmai (Help).
⌘+, = Atver aktīvās programmas preferences (lietotāja iestatījumu izvēlnes logu).
⌘+1 = Atjauno minimizēto dokumenta logu (ne visās programmās).
⌘+H = Noslēpj aktīvo programmu. Atkal parāda, aizverot nākamo aktīvo programmu vai pārslēdzot atpakaļ ar ⌘+Tab.
⇧+⌘+H = Noslēpj visas pārējās programmas, izņemot aktīvo. (Ne visas programmas atbalsto šo saīsni, bet ļoti noderīga!)
⌘+M = Minimizē aktīvā dokumenta logu uz Doku.
⌘+O = Atver folderi vai dokumentu.
⌘+P = Drukā aktīvo dokumentu.
⌘+Q = Aizver aktīvo programmu ar visiem tajā atvērtajiem dokumentiem.
⌘+W = Aizver aktīvo dokumentu, pati programma paliek atvērta.
⌥+⌘+W = Aizveram visus aktīvās programmas dokumentu logus, pati programma paliek atvērta (dažām programmām to preferencēs var būt iestatīta norāde pēc pēdēja dokumenta aizvēršanas automātiski aizvērt arī pašu programmu).
⌘+~ = pārslēgšanās starp aktīvās programmas atvērto dokumentu logiem.

Sistēmas ielādes laikā:

C = Startēt no CD, kurā ir sistēmas folderis
N = Startēt no savietojama tīkla servera (NetBoot)
S = Startēt viena lietotāja režīmā
T = Startēt FireWire Target Disk režīmā
X = Ielādēt Mac OS X
V = Startēt Verbose režīmē
⇧ = Startēt Safe Boot režīmā un uz laiku atcelt login programmas un nebūtiskus kernel paplašinājuma failus (Mac OS X 10.2 un vēlākām)
⇧+⌥+⌘+Delete = Izlaist primāro starta disku un meklēt citu ielādes disku (CD vai ārējo disku)

EXPOSÉ:

F8 = “Spaces” (tikai “Leopard” lietotājiem). Ieslēdzams Apple izvēlnē > “System Prefences” > “Exposé & Spaces” sadaļā.
F9 = Parāda visu atvērto programmu dokumentu logus.
F10 = Parāda visus aktīvās (priekšplāna) programmas dokumentu logus.
F11 = Atklāj darbvirsmu (nospiežot atkārtoti, atjauno atvērto logu izvietojumu).
(Te piebildīšu, ka Exposé komandas vari piešķirt arī pelei. “Apple” izvēlne ekrāna kreisajā stūrī (zilais ābolītis) > System Preferences… > “Personal” sadaļā “Dashboard & Exposé” (Tiger) vai “Exposé & Spaces” (Leopard). Tu vari izvēlēties citas komandas ekrāna ‘aktīvajiem’ stūriem, bet mana izvēle ir šāda: “Active Screen Corners” sadaļā kreisajā augšējā stūrī es ieliku “All Windows”, labajā augšējā stūrī “Desktop”, kreisajā apakšējā “Start Screen Saver” un labajā apakšējā “Disable Screen Saver”. Viss, vari aizvērt “System Preferences” logu. Tagad, iebīdot kursoru ekrāna kreisajā augšējā stūrī, tiks parādīti visi atvērtie logi (iebīdot otrreiz, viss atgriezīsies iepriekšējā stāvoklī), iebīdot kursoru labajā augšējā stūrī — atklāsies darbvirsma (iebīdot otrreiz, visi logi atgriezīsies iepriekšējā stāvoklī). Šī komanda ir īpaši noderīga, ja jāpaņem kāds fails no darbvirsmas un jāpievieno dokumentam, kas ir atvērts pa visu ekrānu, piemēram, jaunam e-pasta sūtījumam. To dara tā: iebīdi kursoru ekrāna labajā augšējā stūrī — visi atvērtie dokumenti aizslīdēs sāņus un atklāsies darbvirsma. Iezīmē vajadzīgo failu, un neatlaižot peli, atkal iebīdi to ekrāna labajā augšējā stūrī — visi atvērtie dokumenti atkal atslīdēs atpakaļ, bet tagad pie kursora būs “pielipis” fails, kuru tu sāki vilkt no darbvirsmas. Vari to “iemest” atvērtajā dokumentā. Bingo! — dokuments pievienots. Ja nevēlies to veikt, izmantojot ‘aktīvos’ ekrāna stūrus, vari izmantot F11 taustiņu. Man ērtāk ir visu veikt ar peli.)

Safari saīsnes:

⌘+click = atver linku jaunā logā
⌥+click = saglabā linku kā failu uz darbvirsmas (Desktop)
⌘+[ vai ⌘+← = atver iepriekšējo lapu
⌘+] vai ⌘+→ = atver nākamo lapu (ja pirms tam atgriezies iepriekšējā)
⇧+⌘+H = atver mājas lapu
⌘+D = pievieno atvērto lapu kā jaunu grāmatzīmi
Silti iesaku nopirkt Saft palīgprogrammu, kas būtiski uzlabos darbu ar Safari! Tā nav dārga ($12), tāpēc nevilcinies un izdari to. Piemēram, nejauši aizverot visu Safari tā vietā, lai aizvērtu tikai 1 logu, Saft atjaunos visus logus, kas bija atvērti pirms Safarai aizvēršanas. Tāpat arī Safari “uzkāršanās” gadījumā, kas ļoti reti, bet tomēr gadās. Būs vieglāk pievienot grāmatzīmes un Safari meklēšanas laukam tiks pievienoti vairāki vērtīgi meklēšanas serveri, kā piemēram, Versiontracker un MacUpdate. Plus vēl daudz labu sīkumiņu.

Navigācija programmu izvēlnēs

Windows vidē izvēlnes atver, nospiežot Alt taustiņu un vajadzīgās izvēlnes pasvītroto burtu. Mac pašos pamatos ir būvēts, lai izmantotu grafisko interfeisu, tas ir, lai visas komandas ievadītu ar peli. Tomēr ir iespējams izmantot arī klaviatūru. Lai atvērtu izvēlnes no klaviatūras, nospied Ctrl+F2 (portatīvajiem datoriem droši vien būs Fn+Ctrl+F2), tad nospied attiecīgās izvēlnes pirmo burtu (vai arī pārbīdi aktīvo laukumu pa labi vai kreisi ar bultiņām), nospied bultiņu uz leju vai Enter, un atkal nospied attiecīgās komandas pirmo burtu vai ar bultiņu uz leju noej līdz attiecīgajai komandai, tad nospied Enter.
Izklausās sarežģīti? Neuztraucies, viss ir gauži vienkārši! Te divi piemēri:
1. Lai Finder programmā atvērtu Go izvēlnes Utilities, nospied Ctrl+F2 > G > Enter > U > Enter.
2. Lai Safari pārlūkprogrammā aktivizētu History izvēlnes Home komandu, nospied Ctrl+F2 > H H (jo pirmo reizi spiežot H, aktivizējas Help izvēlne) > Enter > H > Enter.
Protams, pēc Ctrl+F2 tālāk var virzīties, izmantojot arī tikai bultiņu taustiņus. Navigāciju atceļ ar Esc taustiņu.

Navigācija programmu dialoglogos

Lai programmu dialoglogos nospiestu pogas ar klaviatūras palīdzību, vispirms jāaktivizē taustiņu navigācija. Apple izvēlne > System Preferences… > Universal Access > Mouse & Trackpad > Mouse Keys: On. Aizver System Preferences.
Tagad visās izvēlnēs varēsi izmantot arī klaviatūras bultiņu taustiņus. Pārslēgšanās uz nākamo pogu (vai teskta ievades lauku) ir analoģiska Windows sistēmai — ar tabulācijas (Tab) taustiņu (atpakaļ ar Shift+Tab). Ap aktīvo pogu (vai teksta ievades lauku) parādīsies gaiši zils oreols. Izvēlēto pogu aktivizē, nospiežot Space (atstarpes) taustiņu, jo Enter taustiņš vienmēr aktivizē programmas piedāvāto aktīvo (tumši zilo) pogu. Piemēram, ja tumši zila ir OK poga, bet vēlies nospiest Cancel pogu, to var izdarīt, nospiežot Tab vai Shift+Tab, un kad ap Cancel pogu parādās gaišzils oreols, nospied Space (atstarpes) taustiņu. (Šajā gadījumā var rīkoties vēl vienkāršāk — nospied uz klaviatūras Esc taustiņu — visos dialoglogos tas darbojas kā Cancel poga.)

PiemērsPiemērs: “Don’t Save” aktivizējam ar atstarpes taustiņu, bet “Save…” ar Return (Enter) taustiņu

Ekrāna “fotografēšana”:

⌘+⇧+3 = “nofotografē” visu ekrānu un saglabā kā PNG failu uz darbvirsmas.
⌘+⇧+4 = ļauj iezīmēt ekrāna laukumu, kuru tad “nofotografē” un saglabā kā PNG failu uz darbvirsmas.
⌘+⇧+4, pēc tam atstarpes taustiņš = ļauj “nofotografēt” konkrētu logu un saglabā to kā PNG failu uz darbvirsmas.
P.S. Ir iespēja “pielabot” sistēmu, lai faili tiek saglabāti nevis PNG, bet JPG formātā. Skat. OS X pielāgošana.

Teksta ievades valodu pārslēgšana

Ja tu lieto vairākas ievades valodas (piemēram, latviešu, krievu un angļu), tad vēlams pieregulēt klaviatūras saīsni valodu pārslēgšanai, jo esošās nezin kāpēc konfliktē ar Spotlight meklēšanas saīsni.
To dari šādi:
Atver Apple izvēlni ekrāna kreisajā augšējā stūrī > System Preferences… > “Hardware” sadaļā “Keyboard & Mouse” > “Keyboard Shortcuts” sadaļā paritini sarakstu uz leju, uz “Input Menu” sadaļu. Ja tā ir aizvērta, nospied uz trīsstūrīša zem tās, lai to atritinātu. “Select the previous input source” rindā lēnām divreiz ieklikšķini “Shortcut” kolonnā, lai saīsnes lauks pārietu rediģēšanas stāvoklī. Nospied Option+Shift+Z. “Shotcut” kolonnā šī saīsne parādīsies kā ⌥⇧Z. “Select the next input source in the Input menu” rindas “Shortcut” kolonnā ievadi saīsni Option+Z. “Shotcut” kolonnā šī saīsne parādīsies kā ⌥Z. Aizver System Preferences logu.
Tagad klaviatūras ievades valodas pārslēgšanu nevajadzēs veikt ar peli, klikšķinot pa karodziņiem sistēmas izvēlnes joslā, bet varēsi izmantot saīsni ⌥+Z. Vienkārši un ērti!

Saīšņu programma Spark

Starp citu, iesaku pievērst uzmanību Macintosh programmu apskata lapā minētajai brīvprogrammai Spark. Ar tās palīdzību varēsi izveidot jebkuru papildus saīsni dažādām komandām un programmām. Piemēram, kā tev patiktu, ja varētu kontrolēt iTunes dziesmu atskaņošanu vai skaļumu ar klaviatūru, pat nepārslēdzoties uz iTunes? Piemēram, iTunes ir kaut kur fonā aiz citiem logiem vai minimizēta vai paslēpta ar Command+H, bet nospiežot šīs 3 pogas Ctrl+Option+Command un kādu papildpogu, notiek sekojošais:
⌃+⌥+⌘+Space ieslēdz vai izslēdz pauzi
⌃+⌥+⌘+→ atskaņo nākamo dziesmu
⌃+⌥+⌘+← atskaņo iepriekšējo dziesmu
⌃+⌥+⌘+↑ palielina skaļumu
⌃+⌥+⌘+↓ pazemina skaļumu
Vai arī izveidojat sekojošas saīsnes programmu atvēršanai:
⌃+⌥+⌘+A atver Accordance (vai kādu citu programmu, kas sākas ar A burtu)
⌃+⌥+⌘+B atver Address Book
⌃+⌥+⌘+D atver DVD atskaņotāju
⌃+⌥+⌘+E atver MS Excel
⌃+⌥+⌘+F atver kādu FTP vai foto programmu
⌃+⌥+⌘+I atver iCal
⌃+⌥+⌘+M atver Apple Mail
⌃+⌥+⌘+Q atver QuickTime atskaņotāju
⌃+⌥+⌘+R atver RealPlayer atskaņotāju
⌃+⌥+⌘+S atver Safari
⌃+⌥+⌘+T atver iTunes
⌃+⌥+⌘+V atver VLC atskaņotāju
⌃+⌥+⌘+W atver MS Word
Un tā tālāk — ideju sapratāt. Atliek tikai nospiest ar kreiso roku 3 pogas reizē (Ctrl+Option+Command) un ar labo 1 burtu un programma atverās. Daudz ērtāk, nekā ar peli iet uz Doku un klikšķināt pa programmas ikonu. Vai vērt vaļā Applications folderi un tur meklēt attiecīgo programmu.
Varat izveidot arī sekojošas saīsnes folderu atvēršanai:
⌃+D atver Desktop folderi
⌃+⇧+D atver Documents folderi
⌃+L atver “root” Library folderi
⌃+⇧+L atver Library folderi jūsu mājas folderī
⌃+M atver Movies folderi
⌃+⇧+M atver Music folderi
⌃+N atver Network sadaļu Finder’ī
⌃+P atver Pictures folderi
⌃+S atver Sites folderi
un tā tālāk.
To visu var izdarīt ar Spark. Te sniegti tikai daži piemēri. Tu vari izmantot citas saīsnes un piešķirt tās citām programmām, bet, kā redzi, iespēju ir daudz!
Šai Spark brīvprogrammai vari pieinstalēt vēl Plain Clip Plug “spraudni” (plug-in) un piešķir tam saīsni ⌥+⌘+V, un jebkurā programmā ⌘+V vietā spiežot ⌥+⌘+V, tu varēsi lietot komandu “Paste as plain text”. Sevišķi tas noder gadījumos, kad jau formatētā tekstā jāievieto citādāk formatēts teksts no citas programmas vai dokumenta. Windows vidē šādu “greznību” piedāvā tikai Office programmas, bet Mac OS X vidē, izmantojot Spark un Plain Clip Plug, to varēsi izmantot jebkurā programmā. Tomēr ir kāda cita programma, kas teksta ielīmēšanu jebkurā programmā paceļ daudz augstākā līmenī. Par to — nākamajā sadaļā:

PTHPasteboard Pro

Ja reiz runa ir par “Paste as plain text”, tad obligāti jāpiemin vēl kāda programma — PTHPasteboard. Standartversija ir par brīvu, bet Pro versija ($25) nodrošina ļoti daudz unikālu teksta ielīmēšanas papildiespēju — teksta ielīmēšanu caur filtriem. Pie tam filtrus var virknēt grupās un grupām piešķirt klaviatūras saīsnes. Var arī parakstīties uz citu datoru starplikņu saturu un apmainīties ar tām. Minēšu tikai dažas no iespējām:
• HTML burtu/vienību kodēšana un atkodēšana
• Rindu šķirošana alfabētiski augošā/dilstošā secībā
• Rindu aplaušana vai apvienošana vienā paragrāfā
• “Atrast/aizvietot ar” filtri
• Pēdiņu konvertēšana — tipogrāfiskās vai taisnās
• Teksts bez formatizācijas
• Burtu maiņa (visi lielie, visi mazie, vārda pirmie burti lielie)
• Rindu beigu kodu konvertācija (Mac / Unix / Windows)
Ja jums daudz jāstrādā ar tekstiem, tad apvienojot dažus no šiem filtriem vienā grupā var iegūt fantastiskus darba rīkus. Es, piemēram, apvienoju “teksts bez formatizācijas” > “atrast _ un aizvietot ar atstarpi” > “atrast : un aizvietot to ar -” > “atrast 2 atstarpes un aizvietot ar 1 atstarpi” > “mainīt visus vārdu pirmos burtus uz lielajiem” vienā grupā. Šo filtru izmantoju, lai saglabātu web lapas savā datorā – failu nosaukumiem. Citu līdzīgu filtru izmantoju, lai ielīmētu dziesmu tekstus no Interneta lapām iTunes programmā (caur saīsni Command+Option+Shift+V). Šeit izmantoju rindu beigu kodu konvertāciju uz Mac kodiem. Tas nodrošina to, ka widžetos dziesmu teksti tiek rādīti korekti, pa pantiem, nevis viss teksts kopā kā viens garš paragrāfs. Papildus visam tam šīs programmas bezmaksas versija nodrošina 100 starpliknes (Command+C), kuras tiek saglabātas pat tad, ja dators tiek pārstartēts. Protams, ja 100 ir par maz, var saglabāt arī 200 starpliknes. Drošības nolūkos var norādīt arī programmas, no kurām kopējot tekstu starpliknē, tas netiek saglabāts šīs programmas starplikņu listē.

Speciālie simboli

Ja ievades valoda ir latviešu valoda, tad speciālie simboli tiek ievadīti ar Option taustiņa un atbilstošā burta vai cipara palīdzību. Pakesperimentējiet! Šeit tikai daži piemēri:
⌥+2 = ™
⌥+3 = #
⌥+7 = ¶
⌥+8 = •
⌥+= = ≠
⌥+? = ÷
⌥+J = ∆
⌥+M = °
⌥+Q = ©
⌥+X = ß
⌥+Y = ®
⌥+V = √
⌥+W = ∑
⌥+t = †
⌥+[ = „
⌥+] = “ (šķiet, ka nepareizi, vajadzēja būt aizverošajai dubult-pēdiņai*)
⌥+⇧+{ = ” (šķiet, ka nepareizi, vajadzēja būt atverošajai dubult-pēdiņai*)
⌥+⇧+} = ’ (šķiet, ka nepareizi, vajadzēja būt aizverošaji dubult-pēdiņai*)
⌥+< = ≤
⌥+> = ≥
⌥+⇧+< = «
⌥+⇧+> = »
⌥+; = …
* Nosūtīju uz Apple ziņojumu par nepareizu simbolu izkārtojumu latviešu valodas ievades draiverī.

Iesprūdis CD/DVD disks, un nevar izdabūt ārā?

  • Ja disks ir uzmontējies un redzams uz darbvirsmas (Desktop), velc viņa ikonu uz miskasti Dokā.
  • Izslēdz datoru un pārstartē, visu laiku turot nospiestu peles (kreiso) pogu. Neatlaid peles pogu! Pēc laiciņa Maks “izspļaus” disku.
  • Ja ir Toast Titanium, vari pamēģināt Disc Eject komandu no Recorder izvēlnes (vai ⌘+E).
  • Dažreiz pat Finder’ā neredzamus disks var “izspļaut” ar iTunes programmas “Eject” pogu (labā apakšējā stūrī)
  • Gribās to izdarīt vēl stilīgāk? Atver Terminal un ieraksti “drutil tray eject” (bez pēdiņām), nospied Enter. Ja Makam ir CD/DVD iekārta ar “šūplādi”, kas izbīdās, pēc atvēršanās ieraksti Terminālā “drutil tray close”, atkal spied Enter, šūplāde aizvērsies. Tad aizver Terminal.

Interneta resursi

Garš saīšņu saraksts TunT lapā
Mac OS X keyboard shortcuts
Keyboard Shortcuts
An exhaustive list of Finder shortcuts

Noderīgi sīkumi

Ja Exposé vēl šķiet par maz… Witch!
LiteSwitch X

4 Atsauces uz Mac klaviatūras saīsnes

  1. Pingback: Guntis’ Blog » LaunchBar piedāvā 90 uzlabojumus

  2. Pingback: MacPasaule » Dažas interesantas programmiņas

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.